Rammer for lokalplanlægning / Definitioner og ordforklaring

Definitioner og ordforklaring

Under afsnittet anvendelser gives en vejledning til hvad der f.eks. kan placeres i et boligområde eller centerområde.

Under afsnittet begrebsdefinitioner er der en mere generel definitioner af f.eks. miljøklasser. 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk