Mål og retningslinjer / Detailhandel / Bymidte Centerbyerne / Tabel Bymidter

Tabel Bymidter

 

 

Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks str. Udvalgsvare
Randers 54.600  25.000  79.600  3.500  2.000 
Langå 3.406  3.094  6.500  2.000  1.000 
Assentoft 2.610  6.390  9.000  2.000  1.000 
Spentrup 2.860  2.140  5.000  2.000  1.000 


 *Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk