Mål og retningslinjer / Detailhandel / Bydelscentre / Tabel Bydelscentre

Tabel Bydelscentre

Ifølge planloven er det kun muligt at planlægge for bydelscentre i byer over 20.000 indbygger dvs. Randers by i Randers Kommune.

  Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Vorup (1.04.C.1) 4.600  2.000  6.600  2.000  1.500 
Kristrup (1.04.C.2) 3.400  1.500  4.900  2.000  1.500 

Romalt (1.03.C.3)

1.000  1.500  2.500  1.500  750 
Over Hornbæk (1.05.C.1) 1.000  750  1.750  500. dog én på maks. 1.000  500 
Nyvang (1.02.C.3) 130  6.370  6.500  2.000  1.500 
Ydervang (1.06.C.2) 10.800  500  11.300  1.000, dog én på maks. 3.500  2.000 
Mariagervej 1.02.C.2) 2.800  500  3.300  1.000  500 
Dronningborg (1.08.C.1) 2.200  1.800  4.000  2.000  1.000 


 *Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

 

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk