Kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Høringsperiode
Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Erhverv og rekreativt område ved Bøsbrovej, XL-BYG i Vorup 27.03.19 - 22.05.19
Tillæg 17 til kommuneplan - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg 31.10.18 - 27.12.18
Tillæg 22 til kommuneplan - Detailhandel Paderup 11.10.18 - 06.12.18
Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej 18.03.19 - 15.04.19
Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby 01.04.19 - 29.04.19
Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum 06.03.19 - 01.05.19
Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby 26.03.19 - 23.04.19
Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej 19.03.19 - 16.04.19

 

 

Vedtagne Kommuneplantillæg
Tillæg 1 til kommuneplan - Sporbyen Scandia
Tillæg 2 til kommuneplan - Randers Stadion
Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft
Tillæg 4 til kommuneplan - Vindmøllepark ved Overgaard
Tillæg 6 til kommuneplan - Opsamling på Kommuneplan 2017
Tillæg 7 til kommuneplan - Kærgade i Vorup
Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup
Tillæg 9 til kommuneplan - Etageboliger ved Fjordgade
Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken
Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej
Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midtby og stationsområde
Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade
Tillæg 20 til kommuneplan - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund
Tillæg 21 til kommuneplan - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers
Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej
Tillæg 27 til kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg
Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé
Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup

 

Klagevejledning

Der kan klages over et vedtaget tillæg til kommuneplan, ligesom der kan klages over en lokalplan. Se, hvordan du klager, på Randers Kommunes hjemmeside

Der kan ligeledes klages over en miljøvurdering eller beslutningen om at der ikke foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at forslag til tillæg til kommuneplan er i offentlig høring. Du vil kunne se mere om, hvordan du klager, på Randers Kommunes hjemmeside.

 

Fordebat inden udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen

I nogle tilfælde gennemfører Randers Kommune en fordebat, inden udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen igangsættes, jf. planlovens § 23c. Her inviteres offentligheden til at komme med idéer og forslag til planlægningen.

Fordebatter annonceres på Randers Kommunes hjemmeside og offentliggøres i det digitale planregister Plandata.dk. Du kan se igangværende fordebatter i hele Danmark på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.