Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Høringsperiode
Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade 20.06.18 - 01.08.18
Tillæg 20 til kommuneplan - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund 20.06.18 - 01.08.18
Tillæg 6 til kommuneplan - Opsamling på Kommuneplan 2017 05.12.17 - 06.02.18

 

 

Vedtagne Kommuneplantillæg
Tillæg 1 til kommuneplan - Sporbyen Scandia
Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken
Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midtby og stationsområde
Tillæg 2 til kommuneplan - Randers Stadion
Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft
Tillæg 4 til kommuneplan - Vindmøllepark ved Overgaard
Tillæg 7 til kommuneplan - Kærgade i Vorup
Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup
Tillæg 9 til kommuneplan - Etageboliger ved Fjordgade

 

Klagevejledning

Der kan klages over en vedtaget tillæg til kommuneplan, ligesom der kan klages over en lokalplan. Se hvordan du klager på Randers Kommunes hjemmeside

Der kan ligeledes klages over en miljøvurdering eller beslutningen om at der ikke foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at forslag til tillæg til kommuneplan er i offentlig høring. Du vil kunne se mere om hvordan du klager på Randers Kommunes hjemmeside.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk