Kommuneplantillæg / 53 - Tillæg 53 - Randers Kaserne / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til er vedtaget af Randers Byråd den og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

er endelig vedtaget af Randers Byråd den .

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk