Kommuneplantillæg / 44 - Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Højmarksvej, etape 1 og 4 / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Højmarksvej, etape 1 og 4 er vedtaget af Randers Byråd den 7. oktober 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Højmarksvej, etape 1 og 4 er endelig vedtaget af Randers Byråd den .

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk