Kommuneplantillæg / 41 - Tillæg 41 til kommuneplan - Boligområde syd for Vestergade / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 41 til Kommuneplan 2017 - Boligområde syd for Vestergade er vedtaget af Randers Byråd den 20. juni 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 41 til Kommuneplan 2017 - Boligområde syd for Vestergade er endelig vedtaget af Randers Byråd den 12. september 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk