Kommuneplantillæg / 41 - Tillæg 41 til kommuneplan - Boligområde syd for Vestergade / Boligområde syd for Vestergade Pdf-forside

Tillæg 41 til Kommuneplan 2017 - Boligområde syd for Vestergade
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 24. juni 2019
Høringsperiode start: 24. juni 2019
Høringsperiode slut: 5. august 2019
Vedtagelsesdato: 12. september 2019
Ikraftrædelsesdato: 18. september 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk