Kommuneplantillæg / 40 - Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Bolig- og Erhvervsområde ved Skovboulevarden, Stevnstrup / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup er vedtaget af Randers Byråd den 22. august 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup er endelig vedtaget af Randers Byråd den .

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk