Kommuneplantillæg / 40 - Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Bolig- og Erhvervsområde ved Skovboulevarden, Stevnstrup / Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Bolig- og Erhvervsområde ved Skovboulevarden, Stevnstrup Pdf-forside

Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup
Status: Forslag
Offentliggørelse af forslag start: 27. august 2019
Høringsperiode start: 27. august 2019
Høringsperiode slut: 24. september 2019
Vedtagelsesdato:
Ikraftrædelsesdato:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk