Kommuneplantillæg / 39 - Tillæg 39 til komuneplan - aflysning af ramme 2.00.T.3 / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 - Aflysning af ramme til kraftvarmeværk er vedtaget af Randers Byråd den 2. maj 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 - Aflysning af ramme til kraftvarmeværk er endelig vedtaget af Randers Byråd den 22. august 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk