Kommuneplantillæg / 39 - Tillæg 39 til komuneplan - aflysning af ramme 2.00.T.3 / Tillæg 39 til komuneplan - aflysning af ramme 2.00.T.3 Pdf-forside

Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 - Aflysning af ramme til kraftvarmeværk
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 1. juli 2019
Høringsperiode start: 1. juli 2019
Høringsperiode slut: 29. juli 2019
Vedtagelsesdato: 22. august 2019
Ikraftrædelsesdato: 5. september 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk