Kommuneplantillæg / 36 - Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej er vedtaget af Randers Byråd den 7. marts 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej er endelig vedtaget af Randers Byråd den 20. juni 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk