Kommuneplantillæg / 36 - Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej / Tillæg 36 til kommuneplan - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej Pdf-forside

Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej
Status: Forslag
Offentliggørelse af forslag start: 19. marts 2019
Høringsperiode start: 19. marts 2019
Høringsperiode slut: 16. april 2019
Vedtagelsesdato:
Ikraftrædelsesdato:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk