Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby er vedtaget af Randers Byråd den 23. maj 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby er endelig vedtaget af Randers Byråd den 23. maj 2019.