Kommuneplantillæg / 35 - Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby / Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby Pdf-forside

Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 3. juni 2019
Høringsperiode start: 26. marts 2019
Høringsperiode slut: 23. april 2019
Vedtagelsesdato: 23. maj 2019
Ikraftrædelsesdato: 3. juni 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk