Kommuneplantillæg / 33 - Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 - Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 - Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej er vedtaget af Randers Byråd den 20. maj 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 - Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej er endelig vedtaget af Randers Byråd den 9. september 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk