Kommuneplantillæg / 33 - Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 - Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej / Kontor- og serviceerhverv - Oust Møllevej Pdf-forside

Tillæg 33 til Kommuneplan 2017 - Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej
Status: Forslag
Offentliggørelse af forslag start: 22. maj 2019
Høringsperiode start: 22. maj 2019
Høringsperiode slut: 19. juni 2019
Vedtagelsesdato:
Ikraftrædelsesdato:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk