Kommuneplantillæg / 32 - Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum er vedtaget af Randers Byråd den 4. marts 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum er endelig vedtaget af Randers Byråd den 17. juni 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk