Kommuneplantillæg / 32 - Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum / Solvarmeanlæg ved Værum Pdf-forside

Ny kommuneplanramme

Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 6. marts 2019
Høringsperiode start: 6. marts 2019
Høringsperiode slut: 1. maj 2019
Vedtagelsesdato: 17. juni 2019
Ikraftrædelsesdato: 24. juni 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk