Kommuneplantillæg / 30 - Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby er vedtaget af Randers Byråd den 28. marts 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby er endelig vedtaget af Randers Byråd den 23. maj 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk