Kommuneplantillæg / 30 - Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby / Tillæg 30 - Tilretning af landsbyafgrænsning i Tjærby Pdf-forside

Tillæg 30 til Kommuneplan 2017 - Landsbyafgrænsning i Tjærby
Status: Forslag
Offentliggørelse af forslag start: 1. april 2019
Høringsperiode start: 1. april 2019
Høringsperiode slut: 29. april 2019
Vedtagelsesdato:
Ikraftrædelsesdato:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk