Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 6. december 2018
Høringsperiode start: 6. december 2018
Høringsperiode slut: 3. januar 2019
Vedtagelsesdato: 28. marts 2019
Ikraftrædelsesdato: 2. april 2019