Kommuneplantillæg / 29 - Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup / Tillæg 29 til kommuneplan - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup Pdf-forside

Tillæg 29 til Kommuneplan 2017 - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 6. december 2018
Høringsperiode start: 6. december 2018
Høringsperiode slut: 3. januar 2019
Vedtagelsesdato: 28. marts 2019
Ikraftrædelsesdato: 2. april 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk