Kommuneplantillæg / 29 - Tillæg 29 til kommuneplan - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 29 til kommuneplan - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup er vedtaget af Randers Byråd den og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 29 til kommuneplan - Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup er endelig vedtaget af Randers Byråd den .

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk