Kommuneplantillæg / 28 - Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé er vedtaget af Randers Byråd den 13. december 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 28 til Kommuneplan 2017 - Tradium, Vester Allé er endelig vedtaget af Randers Byråd den 7. marts 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk