Kommuneplantillæg / 27 - Tillæg 27 til Kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritid- og Idrætsanlæg / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 27 til kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg er vedtaget af Randers Byråd den 13. december 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 27 til kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg er endelig vedtaget af Randers Byråd den 7. marts 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk