Kommuneplantillæg / 27 - Tillæg 27 til Kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritid- og Idrætsanlæg / Tillæg 27 til kommuneplan - Stevnstrup Fritid- og Idrætsanlæg Pdf-forside

Tillæg 27 til kommuneplan 2017 - Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 18. december 2018
Høringsperiode start: 18. december 2018
Høringsperiode slut: 15. januar 2019
Vedtagelsesdato: 7. marts 2019
Ikraftrædelsesdato: 22. marts 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk