Kommuneplantillæg / 26 - Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård er vedtaget af Randers Byråd den 17. juni 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård er endelig vedtaget af Randers Byråd den .

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk