Kommuneplantillæg / 26 - Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård / Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - etageboliger og rækkehuse i og ved Helstedgård Pdf-forside

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger og tæt-lav bebyggelse i og ved Helstedgård
Status: Forslag
Offentliggørelse af forslag start: 27. juni 2019
Høringsperiode start: 27. juni 2019
Høringsperiode slut: 5. september 2019
Vedtagelsesdato:
Ikraftrædelsesdato:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk