Kommuneplantillæg / 25 - Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej er vedtaget af Randers Byråd den 7. marts 2019 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej er endelig vedtaget af Randers Byråd den 23. maj 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk