Kommuneplantillæg / 24 - Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej er vedtaget af Randers Byråd den 5. november 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej er endelig vedtaget af Randers Byråd den 4. marts 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk