Kommuneplantillæg / 24 - Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej / Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej Pdf-forside

Tillæg 24 til kommuneplan 2017 - Boligbebyggelse på Bojesvej
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 7. november 2018
Høringsperiode start: 7. november 2018
Høringsperiode slut: 5. december 2018
Vedtagelsesdato: 4. marts 2019
Ikraftrædelsesdato: 12. marts 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk