Kommuneplantillæg / 22 - Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Temarevision af detailhandel / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Detailhandel Paderup er vedtaget af Randers Byråd den 8. oktober 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Detailhandel Paderup er endelig vedtaget af Randers Byråd den .

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk