Kommuneplantillæg / 22 - Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Temarevision af detailhandel / Tillæg 22 til kommuneplan - Temarevision af detailhandel Pdf-forside

Tillæg 22 til Kommuneplan 2017 - Detailhandel Paderup
Status: Forslag
Offentliggørelse af forslag start: 11. oktober 2018
Høringsperiode start: 11. oktober 2018
Høringsperiode slut: 6. december 2018
Vedtagelsesdato:
Ikraftrædelsesdato:

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk