Kommuneplantillæg / 21 - Tillæg 21 kommuneplan - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen Randers / Tillæg 21 kommuneplan - Boligbebyggelse på Bojesvej Pdf-forside

Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 11. oktober 2018
Høringsperiode start: 11. oktober 2018
Høringsperiode slut: 8. november 2018
Vedtagelsesdato: 13. december 2018
Ikraftrædelsesdato: 17. december 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk