Kommuneplantillæg / 20 - Tillæg 20 til kommuneplan - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund er vedtaget af Randers Byråd den 18. juni 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund er endelig vedtaget af Randers Byråd den 8. oktober 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk