Kommuneplantillæg / 20 - Tillæg 20 til kommuneplan - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund / Tillæg 20 til kommuneplan - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund Pdf-forside

Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 20. juni 2018
Høringsperiode start: 20. juni 2018
Høringsperiode slut: 1. august 2018
Vedtagelsesdato: 8. oktober 2018
Ikraftrædelsesdato: 10. oktober 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk