Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade er vedtaget af Randers Byråd den 18. juni 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade er endelig vedtaget af Randers Byråd den 11. oktober 2018.