Kommuneplantillæg / 18 - Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade er vedtaget af Randers Byråd den 18. juni 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade er endelig vedtaget af Randers Byråd den 11. oktober 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk