Kommuneplantillæg / 18 - Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade / Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade Pdf-forside

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 20. juni 2018
Høringsperiode start: 20. juni 2018
Høringsperiode slut: 1. august 2018
Vedtagelsesdato: 11. oktober 2018
Ikraftrædelsesdato: 11. oktober 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk