Kommuneplantillæg / 17 - Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg er vedtaget af Randers Byråd den 10. september 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg er endelig vedtaget af Randers Byråd den 29. april 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk