Kommuneplantillæg / 17 - Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg / Tillæg 16 - Reservation til klimabro og vejanlæg Pdf-forside

Forside illustration

Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 31. oktober 2018
Høringsperiode start: 31. oktober 2018
Høringsperiode slut: 27. december 2018
Vedtagelsesdato: 29. april 2019
Ikraftrædelsesdato: 9. maj 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk