Kommuneplantillæg / 16 - Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midtby og stationsområde / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Langå midtby og stationsområde er vedtaget af Randers Byråd den 19. marts 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Langå midtby og stationsområde er endelig vedtaget af Randers Byråd den 18. juni 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk