Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Langå midtby og stationsområde
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 20. marts 2018
Høringsperiode start: 20. marts 2018
Høringsperiode slut: 15. maj 2018
Vedtagelsesdato: 18. juni 2018
Ikraftrædelsesdato: 27. juni 2018