Kommuneplantillæg / 16 - Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midtby og stationsområde / Tillæg 16 til kommuneplan - Langå midt og station Pdf-forside

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Langå midtby og stationsområde
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 20. marts 2018
Høringsperiode start: 20. marts 2018
Høringsperiode slut: 15. maj 2018
Vedtagelsesdato: 18. juni 2018
Ikraftrædelsesdato: 27. juni 2018

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk