Kommuneplantillæg / 15 - Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej er vedtaget af Randers Byråd den 23. april 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej er endelig vedtaget af Randers Byråd den 14. januar 2019.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk