Kommuneplantillæg / 15 - Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej / Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej Pdf-forside

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej
Status: Vedtaget
Offentliggørelse af forslag start: 3. oktober 2018
Høringsperiode start: 3. oktober 2018
Høringsperiode slut: 31. oktober 2018
Vedtagelsesdato: 14. januar 2019
Ikraftrædelsesdato: 16. januar 2019

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk