Kommuneplantillæg / 12 - Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken / Vedtagelsespåtegning

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken er vedtaget af Randers Byråd den 12. februar 2018 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken er endelig vedtaget af Randers Byråd den 23. april 2018.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk